Обява

06 окт 2015

„АЛТЕСТ” ЕООД в качеството си на Възложител и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда за своето инвестиционно предложение за: „Преработка по време на строеж на склад за алуминиеви профили в цех за производство на алуминиеви профили в УПИ № ІІ-15,16, масив 38, местност „Недялкови каби”, землище с. Дебелт, Община Средец - етап 1 - сектори „А” и „В” - преработка по чл. 154 от Закона за устройство на територията при запазване на строителствотов срок до 20.10.2015 г. включително.   

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от НУРИОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на заинтересованите страни всеки работен ден от 9.00 ч. -12.00 ч. и от 13.30 ч. – 16.00 ч. четиринадесет дни от датата на обявяването на следния адрес: гр. Бургас, ул. „Христо Фотев” № 85 ет. 2, 0896761403 – Теодор Желязков Стоев.  

 

Възражения, мнения и препоръки се приемат през указания период на посочения адрес.